Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2018

hipotermiia
07:39
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie

April 08 2018

hipotermiia
16:25

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

Sponsored post
soup-sponsored
12:34
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

December 31 2017

hipotermiia
13:59
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaawakened awakened

December 27 2017

hipotermiia
12:03
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie

October 16 2017

hipotermiia
08:19
1566 2977 500

October 10 2017

hipotermiia
09:18
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viaDaisy88 Daisy88

September 14 2017

hipotermiia
15:18

September 13 2017

17:26
hipotermiia
17:26
Reposted fromshakeme shakeme viaoutline outline
hipotermiia
17:26
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viatriste triste
hipotermiia
17:25

August 30 2017

hipotermiia
18:38
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaoutline outline

August 22 2017

hipotermiia
19:41
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viaoutline outline
hipotermiia
19:41
hipotermiia
19:41
8728 f376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutline outline
hipotermiia
19:40
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viaoutline outline

August 21 2017

hipotermiia
09:34
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapozakontrola pozakontrola
hipotermiia
09:32
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 19 2017

hipotermiia
16:23
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88

August 17 2017

hipotermiia
20:15
4283 c2a2 500
Reposted byAdwokatkaDki-adiSeventeenRedlittleburnpkz451delvardianlekkaprzesadajossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...