Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

hipotermiia
08:50
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaSalute Salute

July 13 2017

hipotermiia
17:41
Przez ludzi których nie widzimy dziś,
przez słowa których nie powinno być,
przez grzechy których nie możemy zmyć...

— Białas & Lanek ft. Quebonafide - Ganges
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

July 07 2017

hipotermiia
19:15
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
hipotermiia
19:04
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.

July 06 2017

hipotermiia
12:46
9358 d2cf 500
Reposted byryzyhultajelusivemruugaa

July 05 2017

hipotermiia
18:54
Kocham gardzić wiarą w jutro
Chuj w to
Brzydzi mnie ludzkość
Jej dźwięk o tej porze
Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno
Jeśli stawiali na mnie – nie mogli wybrać gorzej
— Miuosh - Neony
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
hipotermiia
18:53
1648 3953
lovka soł macz!
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoutline outline
hipotermiia
18:48

July 03 2017

hipotermiia
19:19
1156 51b2 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaoutline outline
hipotermiia
19:19
3754 94c5
Reposted fromfelicka felicka viaoutline outline

June 29 2017

hipotermiia
20:35
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaAinsworthCass AinsworthCass

June 28 2017

hipotermiia
18:41
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viastarryeyed starryeyed
18:40
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

hipotermiia
18:39
7025 644a
hipotermiia
15:40
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazasuwa zasuwa
hipotermiia
15:39
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viaharridan harridan

June 27 2017

hipotermiia
13:44
Spróbuj mnie czegoś nauczyć I zrobić coś co mnie ruszy Bo chyba już zgubiłem kluczyk A mam zamknięte serce 
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
hipotermiia
11:59
6098 d13b 500
Reposted fromoutline outline
hipotermiia
11:48
0429 2958 500

June 26 2017

hipotermiia
15:58
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaschattenreich schattenreich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl