Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

hipotermiia
18:35
4558 0bda 500
czy doczekał
18:33
0280 d811 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viathallie thallie
18:33
5131 6fdb
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viathallie thallie
hipotermiia
18:33
2494 2550 500

June 03 2017

hipotermiia
18:39
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaJamesEvans JamesEvans

May 24 2017

hipotermiia
14:41
hipotermiia
14:39
hipotermiia
14:39
14:37
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viapozakontrola pozakontrola
hipotermiia
14:32
2634 bd34 500
14:28

April 11 2017

hipotermiia
19:09
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazouza zouza
hipotermiia
19:09
7852 a835
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viazouza zouza

July 10 2015

hipotermiia
19:25
4210 8505 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 30 2015

hipotermiia
18:29

June 26 2015

hipotermiia
17:10
7178 6051 500

June 23 2015

hipotermiia
06:15

June 17 2015

hipotermiia
18:13
Jak mężczyzna przystojny,inteligenty,pracowity,z poczuciem humoru,jakimś celem w życiu,szanujący kobiety któremu nie zależy  tylko na seksie może być jeszcze sam? Siedział dzisiaj na przeciwko mnie ideał i już chciałam go dotknąć by sprawdzić czy to nie sen.I rozmawiasz z takim i nie wiesz kiedy mijają godziny i nawet jak ubrudzi sie jak małe dziecko nadal jest cholernie seksowny.Ciężko uwierzyć że istnieje naprawdę...

June 15 2015

18:35
hipotermiia
17:59
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl